از CLife

اطلاعاتی در مورد خرید

سفارشات شما در وعده مورد نظر به دست شما خواهد رسید. لطفا در بخش توضیحات این مورد را مد نظر قرار دهید

اطلاعاتی در مورد پرداخت

در حال حاضر فقط امکان پرداخت از طریق در گاه بانکی و همچنین پس از تحویل در محل وجود دارد