ویزیت و آنالیز و ارائه برنامه غذایی

یک برنامه غذایی متناسب و سرشار از مواد مغذی برای حفظ سلامت بدن و گرفتن بهترین نتیجه از تمرینات ورزشی یک امر ضروری است در مجموعه CLIFE هدف و تاکید کلی، همسان سازی رژیم غذایی با شیوه زندگی و برنامه تمرینی می باشد. بسیار مهم است که بدانیم برنامه غذایی تاثیر بسزایی در عملکرد ما در همه سطوح را دارد.حتی اگر زندگی پر مشغله ای داشته باشیم، نباید نیازهای مغذی برای بدنمان را نادیده بگیریم. ما با ارائه برنامه غذایی اختصاصی هر فرد متناسب با ترکیبات بدن و وضعیت سلامت جسمانی، توسط کارشناس تغذیه و رژیم درمانی شما را به رسیدن به اهدافتان همراهی می نماییم.